نمونه سوال انگلیسی هفتم دروس 7و8

2248 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هفتم دروس 7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هفتم دروس 7و8 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هفتم دروس 7و8,امتحان انگلیسی هفتم دروس 7و8,سوال انگلیسی هفتم دروس 7و8,سوالات انگلیسی هفتم دروس 7و8,نمونه سوال انگلیسی هفتم دروس 7و8,نمونه سوالات انگلیسی هفتم دروس 7و8,کاربرگ انگلیسی هفتم دروس 7و8,نمونه سوال انگلیسی هفتم دروس 7و8

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-En-01&02-03.doc
p7-En-01&02-03.pdf0