نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

2270 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,امتحان انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوالات انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوالات انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,کاربرگ انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-En-04-04.doc
p7-En-04-04.pdf

0