توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-En-04-01.pdf دانلود

0