توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,امتحان اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,سوال اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,سوالات اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,کاربرگ اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی هفتم دروس 9و10و11و12

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-M-09-01.pdf دانلود

0