نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2073 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال اجتماعی هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-M-04-05.doc
p7-M-04-05.pdf

0