توضیحات

نمونه سوال نوبت اول قرآن هشتم  بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.


نمونه سوال نوبت اول قرآن هشتم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,امتحان قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,سوال قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,سوالات قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,نمونه سوال قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,نمونه سوالات قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,کاربرگ قرآن هشتم نوبت اول نمونه 1,نمونه سوال قرآن هشتم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-q-10-2-01.pdf دانلود0