نمونه سوال عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5

2090 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال عربی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال عربی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,امتحان عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,سوال عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,سوالات عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,نمونه سوال عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,نمونه سوالات عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,کاربرگ عربی هشتم آزمون پایانی نمونه5,نمونه سوال عربی هشتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-Ar-03-05 .doc
p8-Ar-03-05 .pdf

0