نمونه سوال علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2126 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال علوم نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ علوم نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال علوم نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-O-04-02.docx
p9-O-04-02.pdf

0