توضیحات

نمونه سوال اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,امتحان اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,سوال اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,سوالات اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,کاربرگ اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی نهم دروس 9و10و11و12

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-M-09-01.pdf دانلود

0