توضیحات

نمونه سوال زیست تجربی نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.


توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.


      2-
این سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال زیست تجربی نوبت دوم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون زیست تجربی نوبت دوم,امتحان زیست تجربی نوبت دوم,سوال زیست تجربی نوبت دوم,سوالات زیست تجربی نوبت دوم,نمونه سوال زیست تجربی نوبت دوم,نمونه سوالات زیست تجربی نوبت دوم,کاربرگ زیست تجربی نوبت دوم,نمونه سوال زیست تجربی نوبت دوم

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-ZT-3-2-01.pdf دانلود

0