نمونه سوال فارسی نهم نوبت دوم (تستی) نمونه 3

2061 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم نوبت دوم (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم نوبت دوم (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم نوبت دوم (تستی),امتحان فارسی نهم نوبت دوم (تستی),سوال فارسی نهم نوبت دوم (تستی),سوالات فارسی نهم نوبت دوم (تستی),نمونه سوال فارسی نهم نوبت دوم (تستی),نمونه سوالات فارسی نهم نوبت دوم (تستی),کاربرگ فارسی نهم نوبت دوم (تستی),نمونه سوال فارسی نهم نوبت دوم (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-04-03.docx
p9-F-04-03.pdf

0