سبد خرید

تعداد: 0 قیمت کل 0پیش نمایش آزمونهای جامع نمونه دولتی 31 استان سال 94

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی آذربایجان شرقی 95 - 1394.pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی آذربایجان غربی و اردبیل 95 - 1394.pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های استان تهران 95 - 1394 .pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
آزمون مدارس نمونه دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری 95 - 1394 .pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان 95 - 1394.pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
آرمون مدارس نمونه دولتی شهر تهران 95 - 1394.pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
1394 - 95 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کردستان -.pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی گلستان 95 - 1394.pdf

این آزمون در سال تحصیلی 95-1394 برگذار شده است تعداد سوالات آن 80 سوال می باشد و گروه آموزشی دانش آموزان برتر برای این آزمون پاسخنامه کاملا تشریحی طراحی کرده است.

قیمت : 3400 تومان