سبد خرید

تعداد: 0 قیمت کل 0


پیش نمایش سولات درس ریاضیات هشتم 96-97 جدید با جواب

آزمون نوبت اول

آزمون پایانی

ریاضی هشتم نوبت دوم1.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 13 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
ریاضی هشتم نوبت دوم ۲.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 15 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
ریاضی هشتم نوبت دوم۳.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 15 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
ریاضی هشتم نوبت دوم ۴.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 15 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان
ریاضی هشتم نوبت دوم ۵.pdf

این ورقه امتحانی به تعداد 14 سوال با فرمت pdfبا پاسخنامه کاملاً تشریحی و مطابق با آخرین تغییرات کتب سال تحصیلی 96-97می باشد.

قیمت : 1300 تومان