نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2302 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال هدیه چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-H-04-05.doc
p4-H-04-05.pdf

0