توضیحات

نمونه سوال اجتماعی چهارم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال اجتماعی چهارم درس 1 و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 ,امتحان اجتماعی چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1,سوال مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1,سوالات مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1,نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1,نمونه سوالات مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1,کاربرگ مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4 نمونه 1,نمونه سوال مطالعات چهارم درس 1 و 2 و 3 و 4

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-M-07-01.pdf دانلود

0