توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم درس 16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم درس 16و17 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,امتحان فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,سوال فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,سوالات فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,نمونه سوالات فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,کاربرگ فارسی چهارم درس 16و17 نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم درس 16و17

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-01&02-01.pdf دانلود

0