نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2

2317 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,امتحان فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,سوالات فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوالات فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,کاربرگ فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی چهارم از درس 11 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-03-1-02.doc
p4-F-03-1-02.pdf0