نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13

2089 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,امتحان فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,سوالات فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,نمونه سوالات فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,کاربرگ فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13,نمونه سوال فارسی چهارم از اول کتاب تا پایان درس13

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-11-03.doc
p4-F-11-03.pdf0