توضیحات

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال فارسی چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-F-04-01.pdf دانلود

0