نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2299 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال ریاضی چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-R-04-05.doc
p4-R-04-05.pdf

0