توضیحات

نمونه سوال هدیه پنجم درس 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه پنجم درس 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,امتحان هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,سوال هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,سوالات هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,نمونه سوال هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,نمونه سوالات هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,کاربرگ هدیه پنجم درس 6و7 نمونه1,نمونه سوال هدیه پنجم درس 6و7

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-H-09-01.pdf دانلود0