نمونه سوال فارسی پنجم فصل4 نمونه2

2756 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم فصل4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم فصل4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم فصل4 نمونه2,امتحان فارسی پنجم فصل4 نمونه2,سوال فارسی پنجم فصل4 نمونه2,سوالات فارسی پنجم فصل4 نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم فصل4 نمونه2,نمونه سوالات فارسی پنجم فصل4 نمونه2,کاربرگ فارسی پنجم فصل4 نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم فصل4

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-10-02.pdf
p5-F-10-02.doc0