توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال فارسی پنجم درس 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,امتحان فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,سوال فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,سوالات فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوال فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوالات فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,کاربرگ فارسی پنجم درس 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوال پنجم فارسی درس 1 و 2

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-07-01.pdf دانلود0