نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6

2886 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4  (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه6,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-10-2-06.docx
p5-F-10-2-06.pdf

0