نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2

2479 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) نمونه2,نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-10-2-02.doc
p5-F-10-2-02.pdf

0