نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی نمونه 2

2095 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),امتحان فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),نمونه سوالات فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),کاربرگ فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول),نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-10-3-02.docx
p5-F-10-3-02.pdf

0