نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی نمونه 1

2656 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

 

نمونه سوال فارسی پنجم از اول کتاب تا پایان فصل4 (نوبت اول) تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم (نوبت اول),امتحان فارسی پنجم (نوبت اول) ,سوال فارسی پنجم (نوبت اول) ,سوالات فارسی پنجم (نوبت اول),نمونه سوال فارسی پنجم (نوبت اول),نمونه سوالات فارسی پنجم (نوبت اول) ,کاربرگ فارسی پنجم (نوبت اول),نمونه سوال فارسی پنجم (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-10-3-01.pdf دانلود

0