نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

2858 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,امتحان فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوالات فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوالات فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,کاربرگ فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال فارسی پنجم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-F-04-03.doc
p5-F-04-03.pdf

0