نمونه سوال علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

2371 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,امتحان علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوال علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوالات علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوالات علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,کاربرگ علوم پنجم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال علوم پنجم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-O-04-03.doc
p5-O-04-03.pdf0