نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6

2236 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی پنجم فصل 5و6,امتحان ریاضی پنجم فصل 5و6,سوال ریاضی پنجم فصل 5و6,سوالات ریاضی پنجم فصل 5و6,نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6,نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل 5و6,کاربرگ ریاضی پنجم فصل 5و6,نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5و6

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-R-12-02.doc
p5-R-12-02.pdf

0