نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی نمونه2

2288 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی پنجم آزمون پایانی,امتحان ریاضی پنجم آزمون پایانی,سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی,سوالات ریاضی پنجم آزمون پایانی,نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی,نمونه سوالات ریاضی پنجم آزمون پایانی,کاربرگ ریاضی پنجم آزمون پایانی,نمونه سوال ریاضی پنجم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-R-03-02.docx
p5-R-03-02.pdf0