توضیحات

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,امتحان اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,سوالات اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,کاربرگ اجتماعی پنجم دروس 4و5و6 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی پنجم دروس 4و5و6

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-08-01.pdf دانلود

0