نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه 1

3324 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 ,امتحان اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12,سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 ,سوالات اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 ,نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 ,نمونه سوالات اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12 ,کاربرگ اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12,نمونه سوال اجتماعی پنجم از اول کتاب تا پایان درس12

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-M-10-3-01.pdf دانلود

0