نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول نمونه2

2575 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,امتحان فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,سوال فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,سوالات فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,نمونه سوالات فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,کاربرگ فارسی هفتم نوبت اول نمونه2,نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-F-10-2-02.docx
p7-F-10-2-02.pdf0