توضیحات

نمونه سوال علوم هفتم دروس 13و14و15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هفتم دروس 13و14و15 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,امتحان علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,سوال علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,سوالات علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,نمونه سوال علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,نمونه سوالات علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,کاربرگ علوم هفتم دروس 13و14و15 نمونه1,نمونه سوال علوم هفتم دروس 13و14و15

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-O-01&02-01.pdf دانلود

0