نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

2233 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,امتحان علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوالات علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوالات علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,کاربرگ علوم هفتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-O-04-03.docx
p7-O-04-03.pdf

0