نمونه سوال ریاضی هفتم فصل های 6و7

2072 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل های 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل های 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی هفتم فصل های 6و7,امتحان ریاضی هفتم فصل های 6و7,سوال ریاضی هفتم فصل های 6و7,سوالات ریاضی هفتم فصل های 6و7,نمونه سوال ریاضی هفتم فصل های 6و7,نمونه سوالات ریاضی هفتم فصل های 6و7,کاربرگ ریاضی هفتم فصل های 6و7,نمونه سوال ریاضی هفتم فصل های 6و7

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-r-01&02-02.docx
p7-r-01&02-02.pdf

0