توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هفتم 4 درس آخر بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هفتم 4 درس آخر بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,امتحان انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,سوال انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,سوالات انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,نمونه سوالات انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,کاربرگ انگلیسی هفتم 4 درس آخر نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هفتم 4 درس آخر

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-En-03-1-01.pdf دانلود

0