نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5

2960 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,امتحان انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,سوالات انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,نمونه سوالات انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,کاربرگ انگلیسی هفتم آزمون پایانی نمونه5,نمونه سوال انگلیسی هفتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-En-03-05.doc
p7-En-03-05.pdf0