توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هفتم نوبت اول تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هفتم نوبت اول تستی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هفتم نوبت اول,امتحان اجتماعی هفتم نوبت اول نمونه1,سوال اجتماعی هفتم نوبت اول,سوالات اجتماعی هفتم نوبت اول,نمونه سوال اجتماعی هفتم نوبت اول,نمونه سوالات اجتماعی هفتم نوبت اول,کاربرگ اجتماعی هفتم نوبت اول,نمونه سوال اجتماعی هفتم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-M-10-3-01.docx
p7-M-10-3-01.pdf

0