توضیحات

نمونه سوال پیام هشتم دروس 12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال پیام هشتم دروس 12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,امتحان پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,سوال پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,سوالات پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,نمونه سوال پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,نمونه سوالات پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,کاربرگ پیام هشتم دروس 12و13 نمونه1,نمونه سوال پیام هشتم دروس 12و13

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-H-12-01.pdf دانلود

0