نمونه سوال فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2

2205 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم دروس 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم دروس 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,امتحان فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,سوال فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,سوالات فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,نمونه سوال فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,نمونه سوالات فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,کاربرگ فارسی هشتم دروس 6و7 نمونه2,نمونه سوال فارسی هشتم دروس 6و7

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-09-05.docx
p8-F-09-05.pdf

0