نمونه سوال فارسی هشتم درس4

2724 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس4,امتحان فارسی هشتم درس4,سوال فارسی هشتم درس4,سوالات فارسی هشتم درس4,نمونه سوال فارسی هشتم درس4,نمونه سوالات فارسی هشتم درس4,کاربرگ فارسی هشتم درس4,نمونه سوال فارسی هشتم درس4

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-08-01.doc
p8-F-08-01.pdf0