نمونه سوال فارسی هشتم درس 10

2360 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی هشتم درس 10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی هشتم درس 10 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی هشتم درس 10,امتحان فارسی هشتم درس 10,سوال فارسی هشتم درس 10,سوالات فارسی هشتم درس 10,نمونه سوال فارسی هشتم درس 10,نمونه سوالات فارسی هشتم درس 10,کاربرگ فارسی هشتم درس 10,نمونه سوال فارسی هشتم درس 10

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-F-09-03.doc
p8-F-09-03.pdf

0