نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه1

2075 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),امتحان علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),سوالات علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),نمونه سوالات علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),کاربرگ علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-O-10-3-01.pdf دانلود

0