توضیحات

نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-O-04-01.pdf دانلود0