نمونه سوال ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2

2069 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,امتحان ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,سوال ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,سوالات ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوالات ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,کاربرگ ریاضی هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال ریاضی هشتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-r-03-02.docx
p8-r-03-02.pdf

0