توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,امتحان انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,سوالات انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوالات انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,کاربرگ انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-03-01.pdf دانلود

0