نمونه سوال اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16

2068 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,امتحان اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,سوال اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,سوالات اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,نمونه سوال اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,نمونه سوالات اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,کاربرگ اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16,نمونه سوال اجتماعی هشتم دروس 1 تا 16

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-M-11-03.doc
p8-M-11-03.pdf

0