نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول نمونه3

3134 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم نوبت اول نمونه3,امتحان فارسی نهم نوبت اول نمونه3,سوال فارسی نهم نوبت اول نمونه3,سوالات فارسی نهم نوبت اول نمونه3,نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول نمونه3,نمونه سوالات فارسی نهم نوبت اول نمونه3,کاربرگ فارسی نهم نوبت اول نمونه3,نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-10-2-03.docx
p9-F-10-2-03.pdf

0